CREDTIS

Directors, camera, edit, production: two directors (Jochen Stuible, Martin Tamba) Hair and Make-Up: Julia Giannaris · Styling: Simon Folkert · PA: Lea Keppler

skrt_cobain_1.1.12
Skrt Cobain - 2=1
skrt_cobain_1.1.21
skrt_cobain_1.1.22
skrt_cobain_1.1.4
skrt_cobain_1.1.5
skrt_cobain_1.1.9
skrt_cobain_1.1.6